Prisikėlimo bažnyčios statybos darbai nebus nutraukti nė žiemą

Lietuvos Aidas. 1937 12 02. p.5