Kėdainiai. Numatomi dideli miesto tvarkymo darbai

Lietuvos Aidas. 1937 12 14. p.6