Marijampolė. Auga šaulių tvirtovės

Lietuvos Aidas. 1937 12 15. p.7