Katalikų bažnyčioms vėl duota miško medžiagos už 14.500 lt.

Lietuvos Aidas. 1937 12 18. p.5