Ką ateinančiais metais numato atlikti Kauno m. savivaldybė

Lietuvos Aidas. 1937 12 22. p.5