Kauno šaulių rinktinė eina prie savų rūmų statybos

Lietuvos Aidas. 1937 12 23. p.24