Garažo griuvimo priežasčių galėjusi būti visa eilė

Lietuvos Aidas. 1937 12 28. p.5