Dar padidėsiąs Kauno M. Savivaldybės pelnas iš įmonių

Lietuvos Aidas. 1937 12 29. p.5