Į kanalizaciją ir vandentiekį Kaune įdėta jau apie 10-12 mil. litų

Lietuvos Aidas. 1937 12 31. p.5