Seiniai. Buvo labai gausi statyba

Lietuvos Aidas. 1937 12 31. p.10