Norima įsteigti ir Kaune miesto geležinkelio stotį

Lietuvos Aidas. 1934 01 17. p.5