Bažnytinis muziejus

Lietuvos Aidas. 1934 01 19. p.8