Pereitų metų statyba

Lietuvos Aidas. 1934 01 27. p.6