Kaimo plytinių steigimo reikalai

Lietuvos Aidas. 1937 06 23. p.5