Kokios dabar turės būti Kauno kirpyklos ir maisto produktų krautuvės

Lietuvos Aidas. 1937 06 23. p.7