Veterinarijos Akademijos reikšmė nuolat didėja

Lietuvos Aidas. 1937 06 23. p.8