Mūrinės Lietuvos perspektyvos

Lietuvos Aidas. 1938 01 08. p.4