Ūkiniai Palangos džiaugsmai

Lietuvos Aidas. 1938 01 11. p.6