Mūrinės statybos atpiginimas

Lietuvos Aidas. 1938 01 15. p.4