Klaipėdos uostas po 1923-čiųjų metų

Lietuvos Aidas. 1938 01 15. p.8