Mūsų pajūrio vasarvietes 1937 m. aplankė 20534 vasarotojai

Lietuvos Aidas. 1938 01 18. p.2