Išspęstas "Maisto" darbininkų kolonijų projektų konkursas

Lietuvos Aidas. 1938 01 19. p.2