Pernai į statybą įdėta apie 50 mil. litų

1938 01 19. p.3