Kas padaryta ir numatoma padaryti sulipdyto iš 4 apskričių - Utenos apskrities savivaldybės

Lietuvos Aidas. 1938 01 22. p.7