Statybos inspektorius inž. Novickis apie pereitų metų statybą ir šių metų statybos perspektyvas

Lietuvos Aidas. 1938 01 28. p.3