Apie miestų planus

Lietuvos Aidas. 1938 01 29. p.4