Pirmieji žingsniai į milžiniškąją Lietuvos elektrifikaciją

Lietuvos Aidas. 1937 07 12. p.5