Mūrinė Lietuva ir mūsų miestų tvarkymas

1938 02 08. p.2