Ką vakar svarstė ir nutarė Kauno m. taryba

Lietuvos Aidas. 1938 02 11. p.5