Mūsų savivaldybių veikla

Lietuvos Aidas. 1938 02 15. p.2