Žinutės iš Zarasų ir Šakių apskrities

1935 04 19. p.4