Kaip reikia tvarkyti karo muziejaus sodeli?

1935 04 16. p.8