Kaip dar Kaune globojami beturčiai

Lietuvos Aidas. 1936 01 03. p.5