Mūsų vasarvietės ir jų propaganda

Lietuvos Aidas. 1937 07 13. p.2