Nebenaudojama miesto praplėsta ligoninė

Lietuvos Aidas. 1934 02 03. p.12