Trakai. Gražiai tavrkosi ir kyla miestelis

Lietuvos Aidas. 1937 07 13. p.6