Nauji kultūros židiniai

Lietuvos Aidas. 1934 02 07. p.9