Kaip auga Lietuvos pramonė

Lietuvos Aidas. 1937 07 14. p.5