Tiltai Lietuvoje neturi būti susisiekimo katastrofų priežastys

Lietuvos Aidas. 1936 01 28. p.5