Į žemės ūkio statybą per 20 m. įdėta 750 milijonų litų. Pastatyta 570.000 trobų

Lietuvos Aidas. 1938 03 08. p.7