Pernai įsisteige 36 naujos kaimo plytinės, o plytų produkcija dvigubai padidėjo

Lietuvos Aidas. 1938 03 08. p.7