Prisikėlimo bažnyčia pasipuoš dideliu paveikslu

Lietuvos Aidas. 1938 03 09. p.5