Mūsų praeitis muziejuje, kurį žino retas kaunietis

Lietuvos Aidas. 1938 03 10. p.5