Amerikietis apie Šiaulius

Lietuvos Aidas. 1936 08 12. p.6