Valstybės Prezidentas apie Klaipėdos kraštą

Lietuvos Aidas. 1934 02 08. p.1