Keltus atiduos iš varžytinių

Lietuvos Aidas. 1934 02 09. p.5