Autobusų susisiekimą Kaune paims savivaldybė

Lietuvos Aidas. 1934 02 09. p.6