Bus žymiai praplėstas ir pagilintas Klaipėdos uostas

Lietuvos Aidas. 1936 08 13. p.5