Mažeikiai. Iš 70 metų amžiaus Lietuvos miesto

Lietuvos Aidas. 1938 03 15. p.7