Darbininkų namams statyti skiriama 200.000 litų

Lietuvos Aidas. 1938 03 18. p.5